Når der skal lånes penge, er det vigtigt at tænke over omkostningerne.
Lovgiverne har besluttet, at låntager skal oplyses om de årlige omkostninger i procent åOP. åOP er det tal, der er bedst til at sammenligne lån, da det er et udtryk for alle de reelle omkostninger ved et l�n. For at kunne sammenligne to l�n er det n�dvendigt, at de l�nte "udbetalte" bel�b er ens, og at l�betiden (den tid, det tager at tilbagebetale l�net) p� l�nene er ens.

Ved beregning af ÅOP har stiftelsesomkostningerne større betydning ved lån med kort løbetid end ved lån med lang løbetid. Det er derfor, at ÅOP typisk er høj ved små lån med kort løbetid.

Vores låneberegner giver dig mulighed for at sammenligne lån og se, hvordan løbetiden pø lånet påvirker ÅOP.

Med hensyn til �ndring af gebyrer og renter i l�nets l�betid har du en bedre beskyttelse, hvis det er et finanseringsselskab i stedet for en bank, der st�r bag dit l�n. Banker og kreditinstitutter kan nemlig h�ve renter og gebyrer med begrundelser, som du ikke kan forholde dig til. Finansieringsselskaber derimod kan ikke �ndre de aftalte gebyrer og renter med et varsel. Det kr�ves, at der i aftalen st�r, at renter og gebyrer er bundet til f.eks. forbrugerprisindekset eller en anden faktor, hvis de skal kunne �ndres i l�nets l�betid. P� www.l�npenge.net er der meget mere information om l�n og l�nevilk�r.